Η Εταιρία

1982 - 2014

Η εταιρία με πρώτη ίδρυση την 28/09/1982, με την επωνυμία Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ - Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε. υφίσταται έως σήμερα με την επωνυμιά Ν. ΓΑΛΑΝΗΣ - Γ. ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ Ο.Ε. και έδρα τους Αγίους Αναργύρους, επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 156, με αντικείμενο δραστηριότητας τις πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε οικίες, βιομηχανίες και αυτόνομα κτίρια.


Ειδικότερα η εταιρία μας εξ’υπαρχής εγκατέστησε τα αναγκαία ηλεκτρολογικά συστήματα (φωτισμός - κίνηση - υποσταθμοί μέσης τάσης – ασθενή δίκτυα) σε πολλές βιομηχανικές μονάδες οι οποίες μέχρι σήμερα ανελλιπώς τις συντηρεί και τις επεκτείνει αναλόγως των δραστηριοτήτων τους. Επίσης η εταιρία μας πέραν της εγκατάστασης και συντήρησης των ηλεκτρολογικών συστημάτων σε βιομηχανίες, δραστηριοποιείται και σε ηλεκτρονικές εφαρμογές αυτοματισμών γραμμών παραγωγής καθώς και πλήθος άλλων εφαρμογών φωτισμού ή κίνησης.


Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πλήθος των εγκατεστημένων εφαρμογών που έχουν εκτελεστή σε αυτόνομες κτιριακές μονάδες ή οικίες καθώς η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με την πρόοδο της τεχνολογίας, δραστηριοποιείται σε τομείς όπως τα Συστήματα Ασφαλείας (Συναγερμός - Πυρανίχνευση - κλειστα κυκλώματα επιτήρησης C.C.T.V., δομημένη καλωδίωση καθώς και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Επίσης η εταιρία μας στην προσπάθειά της εδώ και χρόνια να συμβαδίσει με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτύχει να απαριθμεί έναν μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων «έξυπνων κτιρίων», εγκαταστάσεων που εδώ και χρόνια έχει εκτελέσει είτε με συμβατικές εφαρμογές (παλαιότερης γενιάς) είτε με πιο σύγχρονα μέσα (εφαρμογές δικτύου BMS - EIB - KNX/INSTABUS).


Έχοντας αποκομίσει μια μικρή εικόνα για τα αντικείμενα εργασιών στα οποία η εταιρία μας δραστηριοποιείται ευελπιστούμε σε σύντομη συνεργασία για την υλοποίηση μερικών από των παραπάνω εφαρμογών στα δικά σας έργα.


Σας γνωστοποιούμε ότι η εταιρία μας υφίσταται και εξελίσσεται στον τόσο μεγάλο ανταγωνισμό που επικρατεί στις μέρες μας επί είκοσι και πλέον χρόνια απασχολούμενη από καθημερινές μικρές ηλεκτρικές εφαρμογές έως και τις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις σε οποιονδήποτε χώρο και χρόνο.


Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη στην εγκατάσταση συστημάτων Bentel (πίνακες συστημάτων ασφαλείας και πυρανίχνευσης, πληκτρολόγια, σειρήνες, ραντάρ, addressable, κλπ) και στα συστήματα διαχείρισης Ε.Ι.Β/ΚΝΧ (ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις φωτισμού, κίνησης, διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ).